തൃശ്ശൂര്‍ : രാജ്യത്തെ ബി.എഡ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ശൈലി അടിമുടി മാറുന്നു. യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള ബി.എഡ്. സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരമാണ് വരുന്നത്. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് നാഷണല്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഫോര്‍ ടീച്ചര്‍ എജ്യൂക്കേഷന്‍ (എന്‍.സി.ടി.ഇ.) പദ്ധതിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇത് നടപ്പാക്കേണ്ടിവരും.

പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞവര്‍ക്ക് നാലുവര്‍ഷംകൊണ്ട് ബിരുദപഠനംകൂടി ചേര്‍ത്തുള്ളതാണ് ആദ്യത്തേത്. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ടീച്ചര്‍ എജ്യൂക്കേഷന്‍ പ്രോഗ്രാം (ഐടെപ്പ്) എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. ഹൈസ്‌കൂള്‍തലംവരെയുള്ള അധ്യാപകരാകാന്‍ 2030 മുതല്‍ കുറഞ്ഞ യോഗ്യത ഐടെപ്പ് ആയിരിക്കും. കേരളത്തോട് ഈ കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള അഭിപ്രായം 2018-ല്‍ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല.

ബിരുദം കഴിഞ്ഞവര്‍ക്ക് രണ്ടുവര്‍ഷംകൊണ്ട് ബി.എഡ്. എടുക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത്. നിലവില്‍ ഈ സംവിധാനമാണ് മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ളത്. ബിരുദാനന്തരബിരുദധാരികള്‍ക്ക് ഒരുകൊല്ലംകൊണ്ട് പൂര്‍ത്തിയാക്കാവുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തേത്. മൂന്ന് ശൈലികള്‍ക്കുമുള്ള പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് രൂപംകൊടുക്കാന്‍ പത്തംഗ കമ്മിറ്റികള്‍ക്ക് രൂപംനല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

• ഐടെപ്പിന് തിരക്കേറും

പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞ് ബിരുദമടക്കം നാലുകൊല്ലംകൊണ്ട് ബി.എഡ്. സ്വന്തമാക്കാവുന്ന ഐടെപ്പ് കോഴ്സാവും കൂട്ടത്തില്‍ പ്രിയമുള്ളതായി മാറുക. യു.പി., ഹൈസ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകജോലിക്ക് ഇപ്പോള്‍ പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞാല്‍ അഞ്ചുകൊല്ലമാണ് വേണ്ടത്- മൂന്നുകൊല്ലത്തെ ബിരുദവും രണ്ടുകൊല്ലത്തെ ബി.എഡും. അതാണ് നാലുവര്‍ഷമായി കുറയുന്നത്. ബിരുദാനന്തരബിരുദമുള്ളവര്‍ക്ക് ആറുവര്‍ഷംകൊണ്ട് ബി.എഡ്. സ്വന്തമാക്കാം (3+2+1). നിലവില്‍ ഇത് ഏഴുവര്‍ഷമാണ്. ബിരുദം കഴിഞ്ഞ് ബി.എഡിനുശേഷമാണ് പി.ജി.ക്ക് പോകുന്നതെങ്കില്‍ ഏഴുവര്‍ഷംതന്നെ വേണ്ടിവരും. (3+2+2).

• ചെലവേറും

പുത്തന്‍രീതി നടപ്പാക്കണമെങ്കില്‍ ഇപ്പോഴുള്ള ബി.എഡ്. കോളേജുകള്‍ക്ക് ഒരു ആര്‍ട്സ്/സയന്‍സ് കോളേജുകൂടി ഒപ്പം ഉണ്ടാക്കേണ്ടിവരും. എന്നാല്‍, നിലവിലുള്ള ആര്‍ട്സ്/സയന്‍സ് കോളേജുകള്‍ക്ക് അധികം ചെലവില്ലാതെ ബി.എഡ്. കോഴ്സ് തുടങ്ങാനുള്ള സാധ്യത തെളിയുന്നുമുണ്ട്.