തേഞ്ഞിപ്പലം: കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല 2021-22 അദ്ധ്യയനവര്‍ഷത്തെ ബിരുദപ്രവേശനത്തിനായി എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലെ കമ്യൂണിറ്റി ക്വാട്ടയിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ് അതത് കോളേജുകളില്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലിസ്റ്റിലുള്‍പ്പെട്ടവര്‍ 30-ന് വൈകീട്ട് അഞ്ചുമണിക്കകം റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് സ്റ്റുഡന്റ്സ് ലോഗിന്‍ വഴി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്യണം. റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്യുന്നവരെ മാത്രമേ കമ്യൂണിറ്റി ക്വാട്ട റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയുള്ളു. ഒക്ടോബര്‍ ഒന്നിന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് എല്ലാ കോളേജുകളിലും ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. തുടര്‍ന്ന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവേശനം നേടേണ്ടതാണ്. പ്രവേശനം നേടുന്നവര്‍ സ്റ്റുഡന്റ്സ് ലോഗിന്‍ വഴി മാൻഡേറ്ററി ഫീസ് അടയ്ക്കണം.