തൊടുപുഴ: കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്‌ ലോ കോളേജിൽ പഞ്ചവത്സര എൽ.എൽ.ബി. കോഴ്‌സുകളിൽ ഒഴിവുള്ള ഏതാനും സർക്കാർ/മാനേജ്‌മെന്റ്‌ സീറ്റുകളിലേക്ക്‌ നവംബർ 30-ന്‌ 2 മണിക്ക്‌ സ്‌പോട്ട്‌ അഡ്‌മിഷൻ നടത്തും. സംസ്ഥാന എൻട്രൻസ്‌ കമ്മിഷണറുടെ റാങ്ക്‌ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്കാണ്‌ അർഹത. താത്പര്യമുള്ളവർ ടി.സി, ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ എന്നിവ സഹിതം 2 മണിക്ക്‌ മുമ്പായി പ്രിൻസിപ്പൽ മുമ്പാകെ ഹാജരാകണം. എൻട്രൻസ്‌ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർക്കും എൻട്രൻസ്‌ എഴുതാത്തവർക്കും മാനേജ്‌മെന്റ്‌ സീറ്റ്‌ ലഭ്യമാണ്‌. അഡ്‌മിഷൻ ലഭിക്കുന്നവർ അന്നുതന്നെ ഫീസടച്ച്‌ ചേരണം. ഫോൺ: 9446386407, 9946449988.