വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് മേഖലയിലെ ഒരു വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള വിവിധ കോഴ്‌സുകളിൽ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകർ അതത് സെന്ററിലെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടണം. സീറ്റ് ഒഴിവുള്ള സെന്ററുകളിൽ സെപ്റ്റംബർ എട്ടുവരെ നേരിട്ട് അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തിരുവനന്തപുരം 0471 2728340, കൊല്ലം 0474 2767635, കോട്ടയം 0481 2312504, തൊടുപുഴ 0486 2224601, ചേർത്തല 0478 2817234, കളമശ്ശേരി 0484 2558385, തൃശ്ശൂർ 0487 2384253, പാലക്കാട് 0492 2256677, പെരിന്തൽമണ്ണ 0493 3295733, തിരൂർ 0494 2430802, കോഴിക്കോട് 0495 2372131, കണ്ണൂർ 0497 2706904, കാസർകോട് 0467 2236347.

സർക്കാർ ഐ.ടി.ഐ.കളിൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

സർക്കാർ ഐ.ടി.ഐ.കളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം. സെപ്റ്റംബർ 14 വരെ അപേക്ഷ https://itiadmissions.kerala.gov.in എന്ന ’ജാലകം’ പോർട്ടൽ മുഖേനയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. പ്രോസ്‌പെക്ടസും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും https://det.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലും https://itiadmissions.kerala.gov.in എന്ന അഡ്മിഷൻ പോർട്ടലിലും ലഭിക്കും.