തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും, കോഴിക്കോട്ടെ സ്വാശ്രയ കോളേജായ മിംസ്‌ കോളേജ്‌ ഓഫ്‌ അലയ്‌ഡ്‌ ഹെൽത്ത്‌ സയൻസിലും നടത്തുന്ന എം.എസ്‌സി. (എം.എൽ.ടി.) കോഴ്‌സിലേക്ക്‌ അപേക്ഷിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ www.lbscentre.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അപേക്ഷാർത്ഥികൾ ഇവ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പരിശോധിക്കണം. ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി മേയ്‌ 3 ന്‌ വൈകുന്നേരം 5 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്‌.