കോട്ടയം: മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലാ സ്‌കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് നടത്തുന്ന ഐ.സി.എസ്‌.എസ്‌.ആർ. കോവിഡ്‌ പ്രോജക്ടിലേക്ക് റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ്, ഫീൽഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. യോഗ്യത: റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ്- സോഷ്യൽ സയൻസിൽ 55 ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത മാർക്കോടുകൂടി ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നെറ്റ്‌/എസ്‌.എൽ.ഇ.ടി./എം.ഫിൽ/പി.എച്ച്‌.ഡി.യും. ഫീൽഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ- സോഷ്യൽ സയൻസിൽ 55 ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത മാർക്കോടുകൂടി ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. അവസാന തീയതി: ജൂൺ അഞ്ച്‌. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് 6238852247 എന്ന ഫോൺ നമ്പരിലോ abhilashbabu3700@mgu.ac.in എന്ന ഇ- മെയിൽ വിലാസത്തിലോ ബന്ധപ്പെടാം.