തിരുവനന്തപുരം: ടൂറിസം വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൂറിസം ആൻഡ്‌ ട്രാവൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ(കിറ്റ്‌സ്) തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശ്ശൂർ കാമ്പസുകളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന എയർപോർട്ട്/ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്‌മെന്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

പ്ലസ് ടു, ഡിഗ്രി വിദ്യാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകൾ www.kittsedu.org എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽനിന്ന്‌ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 9567869722.