തലശ്ശേരി: സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്റെ നെയ്യാർ ഡാമിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ എം.ബി.എ. പ്രവേശനത്തിന് തലശ്ശേരി സഹകരണ പരിശീലന കോളേജിൽ 27-ന് 10 മുതൽ 12.30 വരെ ഓൺലൈൻ അഭിമുഖം നടക്കും. ഫോൺ: 8547618290.