തിരുവനന്തപുരം: പ്ലസ്‌വൺ ഏകജാലക പ്രവേശനത്തിനുള്ള ആദ്യ അലോട്ട്‌മെൻറ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആകെയുള്ള 2,71,141 മെറിറ്റ് സീറ്റുകളിലേക്ക് 4,65,219 പേർ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. 2,18,413 പേർക്ക് അലോട്ട്‌മെൻറ് ലഭിച്ചു. മെറിറ്റിൽ 52,718 സീറ്റുകളാണ് ഇനി ശേഷിക്കുന്നത്. എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ മാനേജ്‌മെൻറ്്‌, കമ്യൂണിറ്റി ക്വോട്ട സീറ്റുകളും ബാക്കിയുണ്ട്. അലോട്ട്‌മെൻറ്്‌ ലഭിച്ചവർ അലോട്ട്‌മെൻറ്്‌ ലെറ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് രക്ഷകർത്താവിനൊപ്പം ആവശ്യമായ രേഖകളുടെ ഒറിജിനൽ സഹിതം സ്കൂളിൽ ഹാജരാകണം. വ്യാഴാഴ്ച ഒമ്പതിന് ആരംഭിക്കുന്ന പ്രവേശനം ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് അവസാനിക്കും.

www.admission.dge.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലെ ‘Click for Higher Secondary Admission’ എന്ന ലിങ്കിലൂടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രവേശന വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച് Candidate Login-SWS എന്നതിലൂടെ ലോഗിൻ ചെയ്യണം. ‘First Allot Result’ എന്ന ലിങ്കിലൂടെ അലോട്ട്‌മെൻറ്്‌ വിവരം പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെൻറ്്‌ ലഭിച്ചവർക്ക് കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിനിലെ ‘First Allot Result’ എന്ന ലിങ്കിൽനിന്ന് അലോട്ട്‌മെൻറ്്‌ ലെറ്റർ ലഭിക്കും.