തലശ്ശേരി: നെയ്യാർ ഡാമിലുള്ള കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ എം.ബി.എ. കോഴ്‌സിന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മുതൽ 12.30 വരെ മണ്ണയാട് സഹകരണ പരിശീലന കോളേജിൽ ഓൺലൈൻ അഭിമുഖം നടക്കും. ഫോൺ: 8547618290.