തിരുവനന്തപുരം: ആയുർവേദ പാരാ മെഡിക്കൽ കോഴ്‌സുകളുടെ (ആയുർവേദ ഫാർമസിസ്റ്റ്, ആയുർവേദ തെറാപ്പിസ്റ്റ്, ആയുർവേദ നഴ്‌സിങ്‌) സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ ഡിസംബർ, ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരം/തൃപ്പൂണിത്തുറ/കണ്ണൂർ സർക്കാർ ആയുർവേദ കോളേജുകളിൽ നടക്കും. ഒരു വിഷയത്തിന് 110 രൂപയാണ് ഫീസ്. ഈ മാസം 23 വരെ ഫൈനില്ലാതെ ഫീസടയ്ക്കാം. അപേക്ഷാഫോറം www.ayurveda.kerala.gov.in ൽ ലഭിക്കും. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ വിദ്യാർഥി കോഴ്‌സ് പഠിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽമാർക്ക് 30-ന് വൈകീട്ട് അഞ്ചുവരെ സമർപ്പിക്കാം.