തിരുവനന്തപുരം: റീജണൽ കാൻസർ സെന്റർ ഒരു വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് ബേസിക് ഓങ്കോളജി നഴ്‌സിങ്‌ കോഴ്‌സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഒക്‌ടോബർ 30 വൈകീട്ട് അഞ്ച് വരെ ഓൺലൈനിലും നാല് മണിക്ക് മുമ്പ് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ്ഔട്ട് തപാലിലും അക്കാദമിക്ക് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കണം. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്: www.rcctvm.gov.in.