തിരുവനന്തപുരം: കാസർകോട് മാർത്തോമ കോളേജ് ഓഫ് സ്‌പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, കോഴിക്കോട് എ.ഡബ്ല്യു.എച്ച്. കോളേജ് ഓഫ് സ്‌പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നിവ നടത്തുന്ന എം.എ.എസ്.എൽ.പി., തിരുവനന്തപുരം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിങ്‌ നടത്തുന്ന മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ ഓഡിയോളജി, മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പത്തോളജി എന്നിവയിൽ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ www.lbscentre.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ജൂലായ് ആറ് വൈകീട്ട് അഞ്ചുവരെ. ഫോൺ: 0471-2560363, 364.