ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങാന്‍ പണം നല്‍കിയില്ല: മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായ മകന്റെ അടിയേറ്റ അച്ഛന്‍ മരിച്ചു