ഭട്ടിന്‍ഡ, ഗുവാഹാട്ടി എയിംസുകളില്‍ 145 അധ്യാപക ഒഴിവുകള്‍


2 min read
Read later
Print
Share

ഭട്ടിന്‍ഡയില്‍ 121 ഗുവാഹാട്ടിയില്‍ 24

ഭട്ടിന്‍ഡ എയിംസ്

ഞ്ചാബിലെ ഭട്ടിന്‍ഡയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആള്‍ ഇന്ത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസില്‍ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായി 121 അധ്യാപക ഒഴിവ്.

പ്രൊഫസര്‍-30
അനസ്തേഷ്യോളജി-2, അനാട്ടമി-1, ബയോകെമിസ്ട്രി-1, ബേണ്‍സ് ആന്‍ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് സര്‍ജറി-1, കാര്‍ഡിയോളജി-1, കാര്‍ഡിയോതൊറാസിക്ക് സര്‍ജറി-1, കമ്യൂണിറ്റി മെഡിസിന്‍/ഫാമിലി മെഡിസിന്‍-1, ഡെര്‍മറ്റോളജി-1, ഇ.എന്‍.ടി.-1, ജനറല്‍ മെഡിസിന്‍-1, ജനറല്‍ സര്‍ജറി-1, ഹോസ്പിറ്റല്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍-1, മൈക്രോബയോളജി-1, നെഫ്രോളജി-1, ന്യൂറോളജി-1, ന്യൂറോസര്‍ജറി-1, ഒഫ്താല്‍മോളജി-1, ഓര്‍ത്തോപീഡിക്സ്-1, പീഡിയാട്രിക്സ്-1, പാത്തോളജി/ലാബ് മെഡിസിന്‍-1, പീഡിയാട്രിക്ക് സര്‍ജറി-1, ഫാര്‍മക്കോളജി-1, ഫിസിയോളജി-1, സൈക്യാട്രി-1, പള്‍മണറി മെഡിസിന്‍-1, റേഡിയോ തെറാപ്പി-1, റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ്-1, ട്രാന്‍സ്ഫ്യൂഷന്‍ മെഡിസിന്‍ ആന്‍ഡ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക്-1, യൂറോളജി-1

അഡീഷണല്‍ പ്രൊഫസര്‍-23
അനസ്തേഷ്യോളജി-2, ബയോകെമിസ്ട്രി-1, കാര്‍ഡിയോളജി-1, ഡെര്‍മറ്റോളജി-1, ഇ.എന്‍.ടി.-1, ജനറല്‍ സര്‍ജറി-1, മൈക്രോബയോളജി-1, ന്യൂറോളജി-1, ന്യൂറോസര്‍ജറി-1, ന്യൂക്ലിയര്‍ മെഡിസിന്‍-1, ഒബ്‌സ്റ്റെട്രിക്സ് ആന്‍ഡ് ഗൈനക്കോളജി-1, ഒഫ്താല്‍മോളജി-1, ഓര്‍ത്തോപീഡിക്സ്-1, പീഡിയാട്രിക്സ്-1, പീഡിയാട്രിക് (നിയോനാറ്റോളജി)-1, പാത്തോളജി/ലാബ് മെഡിസിന്‍-1, ഫാര്‍മക്കോളജി-1, ഫിസിയോളജി-1, സൈക്യാട്രി-1, റേഡിയോതെറാപ്പി-1, റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ്-1, ട്രാന്‍സ്ഫ്യൂഷന്‍ മെഡിസിന്‍ ആന്‍ഡ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക്-1.

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍-28
അനസ്തേഷ്യോളജി-1, ബേണ്‍സ് ആന്‍ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് സര്‍ജറി-1, കാര്‍ഡിയോളജി-1, കാര്‍ഡിയോതൊറാസിക്ക് സര്‍ജറി-1, ഡെര്‍മറ്റോളജി-1, എന്‍ഡോക്രിനോളജി ആന്‍ഡ് മെറ്റബോളിസം-1, ഗ്യാസ്‌ട്രോഎന്‍ട്രോളജി-1, ജനറല്‍ മെഡിസിന്‍-1, ജനറല്‍ സര്‍ജറി-2, മെഡിക്കല്‍ ഓങ്കോളജി/ഹെമറ്റോളജി-1, മൈക്രോബയോളജി-1, ന്യൂറോളജി-1, ന്യൂറോസര്‍ജറി-1, ന്യൂക്ലിയര്‍ മെഡിസിന്‍-1, ഒബ്‌സ്റ്റെട്രിക്സ് ആന്‍ഡ് ഗൈനക്കോളജി-2, ഓര്‍ത്തോപീഡിക്സ്-1, പീഡിയാട്രിക്സ്-1, പീഡിയാട്രിക് (നിയോനാറ്റോളജി)-1, പീഡിയാട്രിക്ക് സര്‍ജറി-1, ഫാര്‍മക്കോളജി-1, പാത്തോളജി/ലാബ് മെഡിസിന്‍-1, പള്‍മണറി മെഡിസിന്‍-1, റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ്-1, സര്‍ജിക്കല്‍ ഓങ്കോളജി-1, ട്രാന്‍സ്ഫ്യൂഷന്‍ മെഡിസിന്‍ ആന്‍ഡ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക്-1, യൂറോളജി-1.

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍-40
അനസ്തേഷ്യോളജി-3, അനാട്ടമി-2, ബേണ്‍സ് ആന്‍ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് സര്‍ജറി-1, കാര്‍ഡിയോളജി-1, കാര്‍ഡിയോതൊറാസിക്ക് സര്‍ജറി-1, ഡെര്‍മറ്റോളജി-2, ഇ.എന്‍.ടി.-1, എന്‍ഡോക്രിനോളജി ആന്‍ഡ് മെറ്റബോളിസം-1, ഗ്യാസ്‌ട്രോഎന്‍ട്രോളജി-1, ജനറല്‍ മെഡിസിന്‍-6, ജനറല്‍ സര്‍ജറി-3, ഹോസ്പിറ്റല്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍-1, മെഡിക്കല്‍ ഓങ്കോളജി/ഹൈമറ്റോളജി-1, നെഫ്രോളജി-1, ന്യൂറോളജി-1, ന്യൂറോസര്‍ജറി-2, ന്യൂക്ലിയര്‍ മെഡിസിന്‍-1, ഓര്‍ത്തോപീഡിക്സ്-1, പീഡിയാട്രിക്സ്-2, പീഡിയാട്രിക്സ് (നിയോനാറ്റോളജി)-1, പാത്തോളജി/ലാബ് മെഡിസിന്‍-1, ഫാര്‍മക്കോളജി-1, പള്‍മണറി മെഡിസിന്‍-1, റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസ്-2, സര്‍ജിക്കല്‍ ഗ്യാസ്‌ട്രോഎന്‍ട്രോളജി-1, ട്രാന്‍സ്ഫ്യൂഷന്‍ മെഡിസിന്‍ ആന്‍ഡ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക്-1

വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി www.pgimer.edu.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് കാണുക. അപേക്ഷാഫോമും ചെലാനും മാര്‍ച്ച് 19-വരെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും. അപേക്ഷാഫീസടയ്ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി മാര്‍ച്ച് 23 ആണ്. അപേക്ഷാഫോം പൂരിപ്പിച്ച് Administrative Ofiicer, Recruitment Cell, PGIMER, Sector-12, Chandigarh എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കുക. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : മാര്‍ച്ച് 27.

ഗുവാഹാട്ടി എയിംസ്

ഗുവാഹാട്ടി എയിംസില്‍ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായി 24 അധ്യാപക അവസരം. ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.

പ്രൊഫസര്‍-4
അനാട്ടമി-1, ബയോകെമിസ്ട്രി-1, കമ്യൂണിറ്റി ആന്‍ഡ് ഫാമിലി മെഡിസിന്‍-1, ഫിസിയോളജി-1

അഡീഷണല്‍ പ്രൊഫസര്‍-4
അനാട്ടമി-1, ബയോകെമിസ്ട്രി-1, കമ്യൂണിറ്റി ആന്‍ഡ് ഫാമിലി മെഡിസിന്‍-1, ഫിസിയോളജി-1

അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍-4
അനാട്ടമി-1, ബയോകെമിസ്ട്രി-1, കമ്യൂണിറ്റി ആന്‍ഡ് ഫാമിലി മെഡിസിന്‍-1, ഫിസിയോളജി-1

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍-12
അനാട്ടമി-3, ബയോകെമിസ്ട്രി-3, കമ്യൂണിറ്റി ആന്‍ഡ് ഫാമിലി മെഡിസിന്‍-3, ഫിസിയോളജി-3.
വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി www.aiimsbhubaneswar.nic.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് കാണുക. അപേക്ഷാഫീസ് 1000 രൂപയാണ്. എസ്.സി./എസ്.ടി./ഭിന്നശേഷി/വനിത എന്നിവര്‍ക്ക് ഫീസില്ല. ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിച്ചശേഷം അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ടും അനുബന്ധരേഖകളും സഹിതം Assistant Administrative Officer (Recruitment Cell), AIIMS, Bhubaneswar-751019, Odisha എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയയ്ക്കുക.
ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: ഏപ്രില്‍ 8. അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: ഏപ്രില്‍ 22.

thozhil

Content Highlights: 145 teaching post vacancies at AIIMS Bhatinda and Guwahati

കരിയര്‍ സംബന്ധമായ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കും വിവരങ്ങള്‍ക്കും JOIN Whatsapp Group https://mbi.page.link/mb-career

 


Also Watch

Add Comment
Related Topics

Get daily updates from Mathrubhumi.com

Newsletter
Youtube
Telegram

വാര്‍ത്തകളോടു പ്രതികരിക്കുന്നവര്‍ അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീര്‍ത്തികരവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ പാടില്ല. ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്, മാതൃഭൂമിയുടേതല്ല. ദയവായി മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ മാത്രം അഭിപ്രായം എഴുതുക. മംഗ്ലീഷ് ഒഴിവാക്കുക.. 

IN CASE YOU MISSED IT
Agniveer

2 min

നാവികസേനയില്‍ അഗ്‌നിവീര്‍; അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂണ്‍ 15 | Indian Navy

May 31, 2023


jobs

2 min

റിസർവ് ബാങ്കിൽ 291 ഓഫീസർ : അടിസ്ഥാനശമ്പളം: 55,200 രൂപ.  

May 30, 2023


indian army

1 min

പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞവര്‍ക്ക് എന്‍.ഡി.എ.& നേവല്‍ അക്കാദമി പ്രവേശനം: വനിതകള്‍ക്കും അവസരം 

May 27, 2023

Most Commented