ഐ.സി.എം.ആറില്‍ 145 സയന്റിസ്റ്റ്/അസിസ്റ്റന്റ്; ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം


രാജ്യത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായാണ് അവസരം

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം | Photo:gettyimages.in

ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ചില്‍ സയന്റിസ്റ്റ്/അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയില്‍ 145 ഒഴിവ്. രാജ്യത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി അവസരം. ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.

അസിസ്റ്റന്റ്-80 (ജനറല്‍-33, ഒ.ബി.സി.-21, എസ്.സി.-12, എസ്.ടി.-6, ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ്.-8): യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലെ ബിരുദവും കംപ്യൂട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനവും.

സയന്റിസ്റ്റ് E-43, യോഗ്യത: എം.ഡി./എം.എസ്./ഡി.എന്‍.ബി. അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യം. ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ സ്പെഷ്യലൈസേഷന്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 7 വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. ഇതിലെ ഒരു ഒഴിവിലേക്ക് ബയോടെക്നോളജിയിലെ ബിരുദാനന്തരബിരുദവും പി.എച്ച്.ഡിയും 6 വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവുമാണ് യോഗ്യത.

സയന്റിസ്റ്റ് D-22, യോഗ്യത: എം.ഡി./എം.എസ്./ഡി.എന്‍.ബി. അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യം. ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ സ്പെഷ്യലൈസേഷന്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 5 വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. അല്ലെങ്കില്‍ എം.ബി.ബി.എസും 5 വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും. ഇതിലെ 6 ഒഴിവിലേക്ക് സോഷ്യോളജി/സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്ക് സൈക്കോളജി/ബയോളജി/ബയോസയന്‍സ്/ബയോടെക്നോളജി/ബോട്ടണി/ബയോ ഇന്‍ഫോമാറ്റിക്സ് ബിരുദാനന്തരബിരുദവും പി.എച്ച്.ഡിയും 4 വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവുമാണ് യോഗ്യത.

വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി www.pgimer.edu.in/www.icmr.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക. സയന്റിസ്റ്റ് തസ്തികയില്‍ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: ഡിസംബര്‍ 5. അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയില്‍ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: ഡിസംബര്‍ 3.