11 തസ്തികകളിലെ 204 ഒഴിവുകളിലേക്ക് യു.പി.എസ്.സി. വിജ്ഞാപനമായി. യോഗ്യതയടക്കമുള്ള വിശദവിവരങ്ങള്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തസ്തികയും ഒഴിവും ഇനിപ്പറയുന്നു.

  • ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫീസര്‍ - 3, ആനിമല്‍ ഹസ്‌ബെന്‍ഡറി ആന്‍ഡ് ഡെയറിയിങ്.   പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്.
  • അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍ - 175 (അനസ്തേഷ്യോളജി - 62, എപ്പിഡമിയോളജി - 1, ജനറല്‍ സര്‍ജറി - 54, മൈക്രോബയോളജി/ബാക്ടീരിയോളജി- 15, നെഫ്രോളജി - 12, പാത്തോളജി - 17, പീഡിയാട്രിക് നെഫ്രോളജി - 3, ഫാര്‍ക്കോളജി - 11), കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം.  പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ്.
  • അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ സെന്‍സസ് ഓപ്പറേഷന്‍സ് (ടെക്‌നിക്കല്‍)- 1, രജിസ്ട്രാര്‍ ജനറല്‍ ഓഫീസ് . പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്.
  • അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ - 1, കേന്ദ്ര ഭൗമജല ബോര്‍ഡ്. പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ്.

വിശദവിവരങ്ങളും അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണ്ട രീതിയും www.upsconline.nic.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവസാന തീയതി: ഒക്ടോബര്‍ 1.

thozhil

Content Highlights: UPSC invites applications to fill 204 vacancies; apply by 1 October