സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്.ബി.ഐ.) അപ്രന്റിസ്ഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 8500 പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായാണ് അവസരം. കേരളത്തില്‍ 141 ഒഴിവുണ്ട്. തമിഴ്‌നാട്, കര്‍ണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 1070 പേര്‍ക്ക് അവസരമുണ്ട്. ഒരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാവൂ. മൂന്നുവര്‍ഷമായിരിക്കും പരിശീലനം. മുമ്പ് പരിശീലനം ലഭിച്ചവരെയും പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളവരെയും പരിഗണിക്കില്ല.

കേരളത്തിലെ ഒഴിവുകള്‍

പാലക്കാട്-14, തിരുവനന്തപുരം-4, കണ്ണൂര്‍-8, മലപ്പുറം-20, കോഴിക്കോട്-10, കാസര്‍കോട്-9, എറണാകുളം-13, കോട്ടയം-10, തൃശ്ശൂര്‍-28, വയനാട്-4, ഇടുക്കി-11, പത്തനംതിട്ട-3, ആലപ്പുഴ-3, കൊല്ലം-4.

യോഗ്യത

അംഗീകൃത ബിരുദം. 2020 ഒക്ടോബര്‍ 31 തീയതിവെച്ചാണ് യോഗ്യത കണക്കാക്കുന്നത്

പ്രായം

20-28 വയസ്സ്. 2020 ഒക്ടോബര്‍ 31 തീയതിവെച്ചാണ് പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത്. 1992 നവംബര്‍ ഒന്നിനും 2000 ഒക്ടോബര്‍ 31നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. രണ്ട് തീയതികളും ഉള്‍പ്പെടെ.

സ്‌റ്റൈപെന്‍ഡ്

ആദ്യത്തെ വര്‍ഷം 15,000 രൂപയും രണ്ടാമത്തെ വര്‍ഷം 16,500 രൂപയും മൂന്നാമത്തെ വര്‍ഷം 19,000 രൂപയും പ്രതിമാസം ലഭിക്കും. മറ്റ് അലവന്‍സും ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കില്ല.

അപേക്ഷ

www.sbi.co.in ലൂടെ അപേക്ഷിക്കണം. അവസാന തീയതി: ഡിസംബര്‍ 10.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷയുടെയും പ്രാദേശികഭാഷ ടെസ്റ്റിലൂടെയുമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. 2021 ജനുവരിയിലായിരിക്കും പരീക്ഷ. പ്രാദേശികഭാഷ പഠിച്ചതായുള്ള 10-ാം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കില്‍ +2 സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കുന്നവര്‍ക്ക് പ്രാദേശികഭാഷ ടെസ്റ്റില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാകാം. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് നിശ്ചിത മെഡിക്കല്‍ യോഗ്യതയുണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു മണിക്കൂറാണ് പരീക്ഷ. മാര്‍ക്ക്: 100.

Content Highlights: SBI invites application for apprenticeship, 8500 vacancies, apply till December 10