പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ പശ്ചിമബംഗാളിലുള്ള ബൈദുബി, ഹാഷിമാര മിലിട്ടറി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലും സിക്കിമിലെ ഗാങ്ടോക്ക് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിലുമായി 6 ഒഴിവ്. ഗ്രൂപ്പ് സി വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള നിയമനമാണ്.

സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ് II-1, ലോവർ ഡിവിഷൻ ,ക്ലാർക്ക്-1: യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.
മെസഞ്ചർ-3, സഫായ്‌വാല -4; യോഗ്യത. പത്താം ക്ലാസ് പാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി www.indianarmy.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി:നവംബർ 18.

Content Highlights: Opportunity at Army Headquarters