കേരളത്തിലെ വിവിധ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലേക്ക് 1421 ഗ്രാമീണ്‍ ഡാക്ക് സേവക് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പരസ്യവിജ്ഞാപനനമ്പര്‍: RECTT/50-1/DLGS/2020. ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റര്‍, അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റര്‍, ഡാക്ക് സേവക് തസ്തികകളിലാണ് ഒഴിവുകള്‍.

യോഗ്യത

സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം. കണക്കിന് പാസ് മാര്‍ക്ക് നിര്‍ബന്ധം. പ്രാദേശികഭാഷയും ഇംഗ്ലീഷും ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ചിരിക്കണം. കേരളം, ലക്ഷദ്വീപ്, മാഹി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ മലയാളമാണ് ഔദ്യോഗിക പ്രാദേശികഭാഷ. മാഹിയില്‍ തമിഴും പരിഗണിക്കും. കൂടാതെ കംപ്യൂട്ടര്‍ ട്രെയിനിങ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍നിന്ന് 60 ദിവസം ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള കംപ്യൂട്ടര്‍ ട്രെയിനിങ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്. കംപ്യൂട്ടര്‍ ഒരു വിഷയമായി മെട്രിക്കുലേഷനില്‍ പഠിച്ചവര്‍ക്ക് ഇളവുണ്ട്.

മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഉയര്‍ന്ന യോഗ്യതയ്ക്ക് വെയിറ്റേജ് ലഭിക്കില്ല. പത്താംക്ലാസിലെ മാര്‍ക്കുമാത്രമാണ് പരിഗണിക്കുക. മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റില്‍ ഒരേ യോഗ്യതവന്നാല്‍ ജനനത്തീയതി (ഉയര്‍ന്ന പ്രായം മെറിറ്റായി ലഭിക്കും), എസ്.ടി. ട്രാന്‍സ് വുമണ്‍, എസ്.ടി. വനിത, എസ്.സി. ട്രാന്‍സ് വുമണ്‍, എസ്.സി. വനിത, ഒ.ബി.സി. ട്രാന്‍സ് വുമണ്‍, ഒ.ബി.സി. വനിത, ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ്. ട്രാന്‍സ് വുമണ്‍, ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ്. വനിത, ജനറല്‍ ട്രാന്‍സ് വുമണ്‍, ജനറല്‍ വനിത, എസ്.ടി. ട്രാന്‍സ് മെയില്‍, എസ്.ടി. പുരുഷന്മാര്‍, എസ്.സി. ട്രാന്‍സ് മെയില്‍, എസ്.സി. പുരുഷന്മാര്‍, ഒ.ബി.സി. ട്രാന്‍സ് മെയില്‍, ഒ.ബി.സി. പുരുഷന്മാര്‍, ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ്. ട്രാന്‍സ് മെയില്‍, ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ്. പുരുഷന്മാര്‍, ജനറല്‍ ട്രാന്‍സ് മെയില്‍, ജനറല്‍ മെയില്‍ എന്നീ ക്രമത്തില്‍ മെറിറ്റ് തീരുമാനിക്കും.

ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനായി സ്ഥലം നല്‍കണം. സ്ഥലത്തിനുവേണ്ട മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍. ഗ്രാമീണ്‍ ഡാക് സേവക് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സ്‌കൂട്ടര്‍/മോട്ടോര്‍ സൈക്കിള്‍ ഓടിക്കാനറിയണം.

പ്രായം: 18-40. 8.3.2021 തീയതിവെച്ചാണ് പ്രായം നിശ്ചയിക്കുക. എസ്.സി./എസ്.ടി. വിഭാഗത്തിന് അഞ്ചും ഒ.ബി.സിക്ക് മൂന്നും വയസ്സിളവ്. ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ്. വിഭാഗത്തിന് വയസ്സിളവില്ല. ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് 10 വയസ്സിളവ്.

ശമ്പളം

ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റര്‍: നാലുമണിക്കൂര്‍-12,000 രൂപ. അഞ്ചുമണിക്കൂര്‍-14,500 രൂപ.

അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റര്‍/ഡാക് സേവക്: നാലുമണിക്കൂര്‍ -10,000 രൂപ. അഞ്ചു മണിക്കൂര്‍-12,000 രൂപ.

അപേക്ഷാഫീസ്

100 രൂപ. വനിതകള്‍/ട്രാന്‍സ്വുമണ്‍/എസ്.സി./എസ്.ടി./ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഫീസില്ല.

അപേക്ഷിക്കാന്‍

 വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്കായി www.appost.in/www.indiapost.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക. അവസാനതീയതി: ഏപ്രില്‍ 7.

Content Highlights: Jobs in postal department 2021