22 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (ഇഗ്നോ). അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ (21), സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ (1) എന്നീ തസ്തികകളിലാണ് ഒഴിവുകൾ. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് 56,100 മുതൽ 1.77 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ശമ്പളം.

യോഗ്യത: 55 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാത്ത ബിരുദാനന്തര ബിരുദമാണ് രണ്ട് തസ്തികകളിലേക്കുമുള്ള യോഗ്യത.

പ്രായപരിധി: 42 വയസ്സാണ് ഉയർന്ന പ്രായപരിധി.

ignou.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഡിസംബർ 10 വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Content Highlights: IGNOU invites application in 22 vacancies, apply till december 10