ല്‍ഹി സര്‍ക്കാരിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഡല്‍ഹി സബോര്‍ഡിനേറ്റ് സര്‍വീസ് സെലക്ഷന്‍ ബോര്‍ഡ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം. 

തസ്തിക, ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം, യോഗ്യത, പ്രായപരിധി എന്ന ക്രമത്തില്‍. 

ട്രെയിന്‍ഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ടീച്ചര്‍ (ഹിന്ദി)-1107: മോഡേണ്‍ ഇന്ത്യന്‍ ലാംഗ്വേജില്‍ (എം.ഐ.എല്‍.) ബി.എ. (ഹോണേഴ്സ്). അല്ലെങ്കില്‍ ഇലക്ടീവ് സബ്ജക്ടായി എം.ഐ.എല്‍. പഠിച്ച ബി.എ. അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യം. എം.ഐ.എല്‍. ബിരുദം അല്ലെങ്കില്‍ ഹിന്ദി സാഹിത്യ സമ്മേളന്‍ പ്രയാഗില്‍നിന്ന് സാഹിത്യ രത്തന്‍. ടീച്ചിങ്ങില്‍ ബിരുദം/ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹിന്ദി ഭാഷയില്‍ പരിജ്ഞാനവും സി.ബി.എസ്.ഇ. നല്‍കുന്ന സി.ടെറ്റ്. യോഗ്യതയുമുണ്ടായിരിക്കണം: 32 വയസ്സ്. 

ട്രെയിന്‍സ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ടീച്ചര്‍ (നാച്ചുറല്‍ സയന്‍സ്)-1864, ട്രെയിന്‍ഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ടീച്ചര്‍ (മാത്സ്)-2155, ട്രെയിന്‍ഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ടീച്ചര്‍ (സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്)-1131: ബിരുദം അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യം. ഇംഗ്ലീഷ്, മാത്തമാറ്റിക്‌സ്, നാച്ചുറല്‍/ഫിസിക്കല്‍ സയന്‍സ്, സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് ഇവയില്‍ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ഇലക്ടീവായി പഠിച്ചിരിക്കണം. ഫിസിക്‌സ്/കെമിസ്ട്രി/ബയോളജി/ബോട്ടണി/സുവോളജി വിഷയം പഠിച്ചവര്‍ക്ക് ടി.ജി.ടി. (നാച്ചുറല്‍ സയന്‍സ്/ഫിസിക്കല്‍ സയന്‍സ്) തസ്തികയിലേക്കും ഹിസ്റ്ററി/പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്/ഇക്കണോമിക്‌സ്/ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്/സോഷ്യോളജി/ജ്യോഗ്രഫി/സൈക്കോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങള്‍ പഠിച്ചവര്‍ക്ക് സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് വിഭാഗത്തിലേക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ട്രെയിനിങ് എജുക്കേഷന്‍ ബിരുദം/ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹിന്ദി പരിജ്ഞാനവും സി.ടെറ്റ് യോഗ്യതയുമുണ്ടായിരിക്കണം: 32 വയസ്സ്. 

ട്രെയിന്‍ഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ടീച്ചര്‍ (ബംഗാളി)-1 (മെയില്‍): മോഡേണ്‍ ഇന്ത്യന്‍ ലാംഗ്വേജില്‍ (എം.ഐ.എല്‍.) ബി.എ. (ഹോണേഴ്സ്). അല്ലെങ്കില്‍ ഇലക്ടീവ് സബ്ജക്ടായി എം.ഐ.എല്‍. പഠിച്ച ബി.എ. അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യം എം.ഐ.എല്‍. ബിരുദം. അല്ലെങ്കില്‍ ഹിന്ദി സാഹിത്യ സമ്മേളന്‍ പ്രയാഗില്‍നിന്ന് സാഹിത്യ രത്തന്‍. ടീച്ചിങ്ങില്‍ ബിരുദം/ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹിന്ദി ഭാഷയില്‍ പരിജ്ഞാനവും സി.ബി.എസ്.ഇ. നല്‍കുന്ന സി.ടെറ്റ്. യോഗ്യതയുമുണ്ടായിരിക്കണം: 32 വയസ്സ്. 

അസിസ്റ്റന്റ് ടീച്ചര്‍ (പ്രൈമറി)-1: സീനിയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി അല്ലങ്കില്‍ തത്തുല്യം. 2 വര്‍ഷത്തെ എലമെന്ററി എജുക്കേഷന്‍ ഡിപ്ലോമ/നാലു വര്‍ഷത്തെ ബാച്ചിലര്‍ ഓഫ് എലമെന്ററി എജുക്കേഷന്‍/സ്പെഷ്യല്‍ എജുക്കേഷന്‍ ഡിപ്ലോമ. അല്ലെങ്കില്‍ ബിരുദവും രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ എലമെന്ററി എജുക്കേഷന്‍ ഡിപ്ലോമയും: 30 വയസ്സ്. 

അസിസ്റ്റന്റ് ടീച്ചര്‍ (നഴ്സറി)-74: സീനിയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്/ഇന്റര്‍മീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യം. നഴ്സറി ടീച്ചര്‍ എജുക്കേഷന്‍ പ്രോഗ്രാം ഡിപ്ലോമ/സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്. സെക്കന്‍ഡറി ലെവലില്‍ ഹിന്ദി പഠിച്ചിരിക്കണം: 30 വയസ്സ്. 

ജൂനിയര്‍ സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ്-278: മെട്രിക്കുലേഷന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യം. ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പിങ്ങില്‍ മിനിറ്റില്‍ 35 വാക്ക് വേഗവും ഹിന്ദി ടൈപ്പിങ്ങില്‍ മിനിറ്റില്‍ 30 വാക്ക് വേഗവും: 18-27 വയസ്സ്. 

കൗണ്‍സിലര്‍-50: സൈക്കോളജി/അപ്ലൈയ്ഡ് സൈക്കോളജി ബിരുദം. കൗണ്‍സിലിങ് സൈക്കോളജിയില്‍ ബിരുദാനന്തരബിരുദം. ഒരു വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. അല്ലെങ്കില്‍ സൈക്കോളജി/കൗണ്‍സിലിങ് സൈക്കോളജി/ക്ലിനിക്കല്‍ സൈക്കോളജി/അപ്ലൈയ്ഡ് സൈക്കോളജി ബിരുദാനന്തരബിരുദം. ഹിന്ദി സെക്കന്‍ഡറിതലത്തില്‍ വിഷയമായി പഠിച്ചിരിക്കണം. ക്ലിനിക്കല്‍ സൈക്കോളജി എം.ഫില്‍ അഭിലഷണീയം: 30 വയസ്സ്. 

ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക്-12: ബിരുദവും കംപ്യൂട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനവും: 30 വയസ്സ്. 

അസിസ്റ്റന്റ് ടീച്ചര്‍ (പ്രൈമറി)-120: പ്ലസ്ടു പാസ്. രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ പ്രൈമറി എജുക്കേഷന്‍ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കില്‍ ഇ.ടി.ഇ./ജെ.ബി.ടി./ഡി.ഐ.ഇ.ടി./ബി.ഇ.ഐ.എഡ്. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്. പത്താം ക്ലാസ്സില്‍ ഹിന്ദി ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ചിരിക്കണം. സി.ടെറ്റ് പാസായിരിക്കണം. കംപ്യൂട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനം അഭിലഷണീയം.: 30 വയസ്സ്.

പത്വാരി-10: ബിരുദം അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യം. കംപ്യൂട്ടര്‍ പ്രൊഫിഷന്‍സിയും ഉര്‍ദു/ഹിന്ദി പരിജ്ഞാനവും അഭിലഷണീയം: 21-27 വയസ്സ്. 

വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി dsssb.delhi.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: ജൂണ്‍ 24.

thozhil

Content Highlights: Delhi Subordinate service selection board invites application for 7236 Teachers job vacancies