വിവിധ കോൾ ഫീൽഡുകളിലായി 89 ഡോക്ടർമാരുടെ ഒഴിവ്. കരാർ നിയമനമായിരിക്കും. നോർത്തേൺ കോൾ ഫീൽഡിലും വെസ്റ്റേൺ കോൾ ഫീൽഡിലുമാണ് അവസരം. തപാൽ വഴി അപേക്ഷിക്കണം.

വെസ്റ്റേൺ കോൾ ഫീൽഡ്-33

ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-9, സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ (ഫിസിഷ്യൻ-4, ജനറൽ സർജൻ-4, ഒബ്സ്റ്റട്രിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി-3, അനസ്തേറ്റിസ്റ്റ്-4, പീഡിയാട്രീഷ്യൻ-2, ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ്-1, റേഡിയോളജിസ്റ്റ്-3, ഓർത്തോപീഡിക് സർജൻ-2, ഇ.എൻ.ടി.-1)24

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷാഫോമിനുമായി www.coalindia.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക. അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് General Manager (Perosnnel), Executive Establishment Department, WCL, 2nd Floor, Coal Estate, WCL HEADQUARTERS, CIVIL LINES, NAGPUR, MAHARASHTRA 440001 എന്ന വിലാസത്തിലോ hrrecruitment.wcl@coalindia.in എന്ന മെയിലിലേക്കോ അയയ്ക്കാം.

നോർത്തേൺ കോൾ ഫീൽഡ്-56

ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-45, സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ (അനസ്തേറ്റിസ്റ്റ്-3, മെഡിസിൻ-5, സർജൻ-3)11

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷാഫോമിനുമായി www.coalindia.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക. അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് General Manager (Perosnnel), Executive Establishment Department, NCL HEADQUARTER, Post-Singrauli, Colliery Distt-Singrauli PIN CODE: 486889 എന്ന വിലാസത്തിലേക്കോ gmee.ncl@coalindia.in എന്ന മെയിലിലേക്കോ അയയ്ക്കുക. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: മേയ് 15.

Content Highlights: 89 Doctor vacancies in Coal Field, apply by may 15