കേരള ഗ്രാമീണ്‍ ബാങ്ക് ഉള്‍പ്പെടെ രാജ്യത്തെ 45 റീജണല്‍ റൂറല്‍ ബാങ്കുകളിലെ (ആര്‍.ആര്‍.ബി.) ഓഫീസര്‍, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് (മള്‍ട്ടിപര്‍പ്പസ്) തസ്തികയിലേക്കുള്ള എട്ടാമത് പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് പേഴ്‌സണല്‍ സെലക്ഷന്‍ (ഐ.ബി.പി.എസ്.) അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

8354 ഒഴിവുകളുണ്ട്. ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്- 3674, ഓഫീസര്‍- 4680. കേരള ഗ്രാമീണ്‍ ബാങ്കില്‍ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തിയില്‍ 86 ഒഴിവുകളുണ്ട്. ഓഫീസര്‍ തസ്തികയില്‍ സ്‌കെയില്‍ III, സ്‌കെയില്‍ II, സ്‌കെയില്‍ I എന്നീ തസ്തികകളിലാണ് ഒഴിവുകള്‍. ഓഫീസര്‍ സ്‌കെയില്‍ II-ല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി, ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്, ലോ ഓഫീസര്‍, ട്രഷറി മാനേജര്‍, മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഓഫീസര്‍, അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ ഓഫീസര്‍ എന്നീ തസ്തികകളിലാണ് ഒഴിവ്. 

പ്രായം
ഓഫീസര്‍: സ്‌കെയില്‍ III:  21-40, സ്‌കെയില്‍ II:  21-32, സ്‌കെയില്‍ I: 18-30 
ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് (മള്‍ട്ടിപര്‍പ്പസ്): 18-28
2019 ജൂണ്‍ ഒന്ന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത്. സംവരണ വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ലഭിക്കും.

യോഗ്യത 
ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് (മള്‍ട്ടിപര്‍പ്പസ്): ബിരുദം/തത്തുല്യം. അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രാദേശികഭാഷ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കംപ്യൂട്ടര്‍ അറിവ് അഭിലഷണീയം. 
ഓഫീസര്‍ സ്‌കെയില്‍ I:  ബിരുദം/തത്തുല്യം. പ്രാദേശികഭാഷയില്‍ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. കംപ്യൂട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനം വേണം. അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍/ഹോര്‍ട്ടിക്കള്‍ച്ചര്‍/ഫോറസ്ട്രി/അനിമല്‍ ഹസ്ബന്‍ഡറി/വെറ്ററിനറി സയന്‍സ്/അഗ്രിക്കള്‍ച്ചറല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്/പിസികള്‍ച്ചര്‍/അഗ്രിക്കള്‍ച്ചറല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ് ആന്‍ഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍/ഐ.ടി./മാനേജ്‌മെന്റ്/നിയമം/ഇക്കണോമിക്സ്/ അക്കൗണ്ടന്‍സി എന്നിവയില്‍ ബിരുദമുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. 
ഓഫീസര്‍ സ്‌കെയില്‍ II: (ജനറല്‍ ബാങ്കിങ് ഓഫീസര്‍): 50 ശതമാനം മാര്‍ക്കില്‍ കുറയാതെയുള്ള ബിരുദം/തത്തുല്യം. ബാങ്കിങ്/ഫിനാന്‍സ്/മാര്‍ക്കറ്റിങ്/അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍/ഹോര്‍ട്ടിക്കള്‍ച്ചര്‍/ഫോറസ്ട്രി/അനിമല്‍ ഹസ്ബന്‍ഡറി/വെറ്ററിനറി സയന്‍സ്/അഗ്രിക്കള്‍ച്ചറല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്/ഐ.ടി./മാനേജ്‌മെന്റ്/നിയമം/ഇക്കണോമിക്സ്/അക്കൗണ്ടന്‍സി എന്നിവയില്‍ ബിരുദമുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. 
ഓഫീസര്‍ സ്‌കെയില്‍ II (സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസര്‍-ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി/ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്/ലോ ഓഫീസര്‍/ട്രഷറി മാനേജര്‍/ മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഓഫീസര്‍/അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ ഓഫീസര്‍): ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി ഓഫീസര്‍- മൊത്തം 50 ശതമാനം മാര്‍ക്കില്‍ കുറയാതെ ഇലക്ട്രോണിക്സ്/കമ്യൂണിക്കേഷന്‍/കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്/ഐ.ടി. ബിരുദം/തത്തുല്യം. ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്‌സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍നിന്നുള്ള സര്‍ട്ടിഫൈഡ് അസോസിയേറ്റ്ഷിപ്പ്. ലോ ഓഫീസര്‍- നിയമബിരുദം. ട്രഷറി മാനേജര്‍- ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്‌സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയില്‍നിന്നുള്ള സര്‍ട്ടിഫൈഡ് അസോസിയേറ്റ്ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കില്‍ എം.ബി.എ. -ഫിനാന്‍സ്. മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഓഫീസര്‍- എം.ബി.എ. (മാര്‍ക്കറ്റിങ്). അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ ഓഫീസര്‍- അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍/ഹോര്‍ട്ടിക്കള്‍ച്ചര്‍/ഡെയറി/അനിമല്‍ ഹസ്ബന്‍ഡറി/ഫോറസ്ട്രി/ വെറ്ററിനറി സയന്‍സ്/അഗ്രിക്കള്‍ച്ചറല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്/പിസികള്‍ച്ചര്‍ എന്നിവയില്‍ ബിരുദം. 
ഓഫീസര്‍ സ്‌കെയില്‍ III:  ബിരുദം. ബാങ്കിങ്/ഫിനാന്‍സ്/മാര്‍ക്കറ്റിങ്/അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍/ഹോര്‍ട്ടിക്കള്‍ച്ചര്‍/ഫോറസ്ട്രി/അനിമല്‍ ഹസ്ബന്‍ഡറി/വെറ്ററിനറി സയന്‍സ്/അഗ്രിക്കള്‍ച്ചറല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്/പിസികള്‍ച്ചര്‍/അഗ്രിക്കള്‍ച്ചറല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ് ആന്‍ഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍/ഐ.ടി./മാനേജ്‌മെന്റ്/നിയമം/ഇക്കണോമിക്സ് ആന്‍ഡ് അക്കൗണ്ടന്‍സി എന്നിവയില്‍ ബിരുദം/ഡിപ്ലോമയുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന.

പരീക്ഷ: രണ്ടുഘട്ടങ്ങളിലായുള്ള എഴുത്തുപരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഓഫീസര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അഭിമുഖവും ഉണ്ടാകും. ഓഗസ്റ്റിലായിരിക്കും പരീക്ഷ. കേരളത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, കൊച്ചി, തൃശ്ശൂര്‍, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍ എന്നിവ പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളാണ്. 

അപേക്ഷ: www.ibps.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.

അവസാന തീയതി - ജൂലായ് നാല്.

thozhil

Content Highlights: Vacancies at Regional Rural Banks, Kerala Gramin Bank Vacancies, Bank Jobs, Govt Jobs