റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇര്‍കോണ്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ലിമിറ്റഡില്‍ 74 ഒഴിവ്. വിവിധ പ്രോജക്ടുകളിലേക്ക് കരാര്‍ നിയമനമായിരിക്കും.

വര്‍ക്ക് എന്‍ജിനിയര്‍- 74.സിവില്‍- 60:

യോഗ്യത: 60 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ സിവില്‍ എന്‍ജിനിയറിങ് ബിരുദം. ഒരുവര്‍ഷത്തെ സിവില്‍ കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

എസ്.ആന്‍ഡ്.ടി.- 14: യോഗ്യത: 60 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ ഇലക്ട്രിക്കല്‍/ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്/ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ആന്‍ഡ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്/ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍/ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ഇന്‍സ്ട്രുമെന്റേഷന്‍/ ഇന്‍സ്ട്രുമെന്റേഷന്‍ കണ്‍ട്രോള്‍/ കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് ബിരുദം. ഒരുവര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

പ്രായപരിധി: 30 വയസ്സ്. വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി www.ircon.org കാണുക. ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: ഏപ്രില്‍ 28. അപേക്ഷ തപാലില്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: ഏപ്രില്‍ 28.

Content Highlights:  74 Works Engineer vaccancies at Ircon