ഗോവയിലെ നാഷണല്‍ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ പോളാര്‍ ആന്‍ഡ് ഓഷ്യന്‍ റിസര്‍ച്ചില്‍ 119 ഒഴിവ്. കരാര്‍ നിയമനമായിരിക്കും. ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം. രണ്ട് വിജ്ഞാപനങ്ങളിലായാണ് ഒഴിവുകള്‍. അന്റാന്‍ട്ടിക്കന്‍ റിസര്‍ച്ച് ബേസില്‍ 34 ഒഴിവും വിവിധ പ്രോജക്ടുകളിലായി 85 ഒഴിവുമാണുള്ളത്. 

അന്റാര്‍ട്ടിക്കന്‍ റിസര്‍ച്ച് ബേസ്-34

ഒഴിവുകള്‍: വെഹിക്കിള്‍ മെക്കാനിക്ക്- 3, വെഹിക്കിള്‍ ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍- 1, ഓപ്പറേറ്റര്‍ എക്സ്‌കവേറ്റിങ് മെഷീന്‍- 1, സ്റ്റേഷന്‍ ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍- 1, ജനറേറ്റര്‍ മെക്കാനിക്ക്/ഓപ്പറേറ്റര്‍- 2, വെല്‍ഡര്‍- 3, ബോയിലര്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍ ആന്‍ഡ് മെക്കാനിക്ക്/പ്ലംബര്‍/ഫിറ്റര്‍- 1, കാര്‍പ്പെന്റര്‍- 2, മള്‍ട്ടി ടാസ്‌കിങ് സ്റ്റാഫ്- 1, ക്രെയിന്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍- 2, മെയില്‍ നഴ്സ്- 3, ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്‍- 2, റേഡിയോ/വയര്‍ലെസ് ഓപ്പറേറ്റര്‍- 3, ഇന്‍വെന്ററി ബുക്ക് കീപ്പിങ് സ്റ്റാഫ്- 2, ഷെഫ്/കുക്ക്- 5. 

പ്രോജക്ടുകള്‍-85

പ്രോജക്ട് സയന്റിസ്റ്റ് I 42, പ്രോജക്ട് സയന്റിസ്റ്റ് II 21, പ്രോജക്ട് സയന്റിസ്റ്റ് III 3, പ്രോജക്ട് സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ്- 4, ഓഫീസര്‍ (അഡ്മിന്‍/ഫിനാന്‍സ് ആന്‍ഡ് അക്കൗണ്ട്സ്/പി. ആന്‍ഡ് എസ്)- 5, എക്സിക്യുട്ടീവ് അസിസ്റ്റന്റ് (അഡ്മിന്‍/ഫിനാന്‍സ് ആന്‍ഡ് അക്കൗണ്ട്സ്/പി. ആന്‍ഡ് എസ്)- 10.

യോഗ്യത: പ്രോജക്ട് സയന്റിസ്റ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് വിവിധ വിഷയങ്ങളിലെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികള്‍ക്കും എന്‍ജിനീയറിങ് യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാം. 

ഓഫീസര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് ബിരുദാനന്തരബിരുദവും മൂന്നുവര്‍ഷത്തെ പരിചയവുമാണ് യോഗ്യത. എക്സിക്യുട്ടീവ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് ബിരുദവും ആറുവര്‍ഷത്തെ പരിചയവുമാണ് യോഗ്യത. പ്രോജക്ട് സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് സയന്‍സ് ബിരുദം/ എന്‍ജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമയുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 

വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി www.ncpor.res.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: ജൂലായ് 15

thozhil

Content Highlights: 119 job vacancies in polar and ocean research, apply by July 15