സഹകരണബാങ്കില്‍ ജോലികിട്ടാന്‍ വേണ്ട യോഗ്യത; വിശദവിവരങ്ങള്‍ അറിയാം

വീണ, ആലപ്പുഴ

സഹകരണബാങ്കുകളിലെ വിവിധ നിയമനങ്ങള്‍ക്ക് തസ്തികയ്ക്കനുസരിച്ച് നിശ്ചിത വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത വേണം. സമീപകാലത്ത് സഹകരണ സര്‍വീസ് പരീക്ഷാ ബോര്‍ഡ് പുറപ്പെടുവിച്ച റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനപ്രകാരം സഹകരണസംഘങ്ങള്‍/ബാങ്കുകള്‍ എന്നിവയിലെ ചില തസ്തികകള്‍ക്കു വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത ഇപ്രകാരമാണ്.

•അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി/ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ്: എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും ചേര്‍ത്ത് കുറഞ്ഞത് 50 ശതമാനം മാര്‍ക്ക് നേടി ലഭിച്ച, അംഗീകൃത സര്‍വകലാശാലാ ബിരുദവും സഹകരണ ഹയര്‍ ഡിപ്ലോമ (കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്റെ എച്ച്.ഡി.സി./എച്ച്.ഡി.സി. ആന്‍ഡ് ബി.എം. അല്ലെങ്കില്‍ നാഷണല്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഫോര്‍ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ എച്ച്.ഡി.സി./എച്ച്.ഡി.സി.എം.) അല്ലെങ്കില്‍ വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ സബോര്‍ഡിനേറ്റ് (ജൂനിയര്‍) പഴ്‌സണല്‍ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്‌സ് (ജൂനിയര്‍ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കോഓപ്പറേഷന്‍) അല്ലെങ്കില്‍ കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലയില്‍നിന്ന് ബി.എസ്‌സി./എം.എസ്‌സി. (സഹകരണം ആന്‍ഡ് ബാങ്കിങ്) അല്ലെങ്കില്‍ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സര്‍വകലാശാല അംഗീകരിച്ചതും സഹകരണം ഐച്ഛികമായിട്ടുള്ളതുമായ മൊത്തം 50 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെയുള്ള ബി.കോം. ബിരുദം.

•ജൂനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്/കാഷ്യര്‍: എസ്.എസ്.എല്‍.സി./തത്തുല്യ യോഗ്യതയും സബോര്‍ഡിനേറ്റ് പഴ്‌സണല്‍ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്‌സ് (ജൂനിയര്‍ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കോഓപ്പറേഷന്‍) അടിസ്ഥാനയോഗ്യതയായിരിക്കും. സഹകരണം ഐച്ഛിക വിഷയമായെടുത്ത ബി.കോം. ബിരുദം അല്ലെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സര്‍വകലാശാലാ ബിരുദവും സഹകരണ ഹയര്‍ ഡിപ്ലോമ (കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്റെ എച്ച്.ഡി.സി./എച്ച്.ഡി.സി. ആന്‍ഡ് ബി.എം. അല്ലെങ്കില്‍ നാഷണല്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഫോര്‍ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ എച്ച്.ഡി.സി./എച്ച്.ഡി.സി.എം.) അല്ലെങ്കില്‍ വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തീകരിച്ച സബോര്‍ഡിനേറ്റ് പഴ്‌സണല്‍ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്‌സ് (ജൂനിയര്‍ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കോഓപ്പറേഷന്‍) അല്ലെങ്കില്‍ കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലയില്‍നിന്ന് ബി.എസ്‌സി. (സഹകരണം ആന്‍ഡ് ബാങ്കിങ്) ഉള്ളവര്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

•ടൈപ്പിസ്റ്റ്: എസ്.എസ്.എല്‍.സി./ തത്തുല്യ യോഗ്യത, കെ.ജി.ടി.ഇ. ഇംഗ്ലീഷ് ആന്‍ഡ് മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ് (ലോവര്‍) സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റര്‍: ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബി.ടെക്. കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്/ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി/ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് ആന്‍ഡ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ എന്‍ജിനിയറിങ്/എം.സി.എ./എം.എസ്‌സി. (കംപ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്/ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്‌നോളജി). റെഡ് ഹാറ്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ നേട്ടമായിരിക്കും. കുറഞ്ഞത് മൂന്നുവര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

•സിസ്റ്റം സൂപ്പര്‍വൈസര്‍: ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സര്‍വകലാശാലാ ബിരുദം. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കംപ്യൂട്ടര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍സ് (പി.ജി.ഡി.സി.എ.)

•ഡേറ്റ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍: ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സര്‍വകലാശാലാ ബിരുദം, കേരള/കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥാപനത്തിലെ ഡേറ്റ എന്‍ട്രി കോഴ്‌സ് പാസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, അംഗീകൃതസ്ഥാപനത്തില്‍ ഡേറ്റ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ തസ്തികയില്‍ ജോലിചെയ്ത ഒരുവര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. പുതിയ വിജ്ഞാപനങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.

Content Highlights: How to Get Job in coperative Bank