2020-ലെ എല്‍.ഡി.സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാതൃഭൂമി തൊഴില്‍വാര്‍ത്തയുടെ സമഗ്ര പരിശീലനം. പൊതുവിജ്ഞാനത്തില്‍ നിന്നുള്ള 20 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത്തവണ മാതൃകാ പരീക്ഷയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയില്‍ ലഭിക്കുന്ന മാര്‍ക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഠനം ക്രമീകരിക്കാം. 

 

thozhil

Content Highlights: LDC 2020 GK mocktest, Model Question, Kerala PSC