ല്‍.ഡി.സി പരീക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാതൃഭൂമി തൊഴില്‍വാര്‍ത്തയുടെ സമഗ്ര പരിശീലനം. പരീക്ഷയില്‍ മാര്‍ക്കു നിര്‍ണയിക്കുന്നതില്‍ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷില്‍ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇക്കുറി പരിശീലനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആകെ 20 ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പരീക്ഷയില്‍ ലഭിക്കുന്ന സ്‌കോര്‍ വിലയിരുത്തി പഠനം ക്രമീകരിക്കാം. 

Content Highlights: LDC 2020 English model Questions, Mock test