2020-ലെ എല്‍.ഡി.സി പരീക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് സമഗ്ര പരിശീലനമൊരുക്കി മാതൃഭൂമി തൊഴില്‍ വാര്‍ത്ത. ഇംഗ്ലീഷില്‍ നിന്നുള്ള 20 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത്തവണ പരീക്ഷയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയില്‍ ലഭിക്കുന്ന മാര്‍ക്കിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പഠനം ക്രമീകരിക്കാം. 

thozhil

Content Highlights: LDC 2020 English mocktest, Model Exam, Kerala PSC