2020-ലെ എല്‍.ഡി.സി പരീക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നവര്‍ക്കായി മാതൃഭൂമി തൊഴില്‍വാര്‍ത്തയൊരുക്കുന്ന സമഗ്ര പരിശീലനം. ഇംഗ്ലീഷില്‍ നിന്നുള്ള 20 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത്തവണ മാതൃകാ പരീക്ഷയില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. പരീക്ഷയില്‍ ലഭിക്കുന്ന മാര്‍ക്കിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ടുള്ള പഠനം ക്രമീകരിക്കാം. 

thozhil

Content Highlights: LDC 2020 English Mock Test, Kerala PSC Model Questions