ല്‍.ഡി.സി 2020 പരീക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നവര്‍ക്കായി മാതൃഭൂമി തൊഴില്‍വാര്‍ത്തയുടെ സമഗ്ര പരിശീലനം. പൊതുവിജ്ഞാനം, മലയാളം, നവോത്ഥാനം എന്നീ മേഖലകളില്‍ നിന്നുള്ള 15 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത്തവണ മാതൃകാ പരീക്ഷയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയില്‍ ലഭിക്കുന്ന മാര്‍ക്കനുസരിച്ച് പഠനം ക്രമീകരിക്കാം.

thozhil

Content Highlights: Kerala PSC LDC Model Questions, Mock Test