റ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാനും പഠിക്കാനും മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോം കറന്റ് അഫയേഴ്സ്.

Content Highlights: Current Affairs 2019, APJ Abdul Kalam Award, Disability Cricket World Cup, Dr K Sivan, ISRO, Abhinandhan Varthaman, World Literacy Day