റ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാനും പഠിക്കാനും മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോം കറന്റ് അഫയേഴ്‌സ്.

Content Highlights: Article 370, Article 35a, National Film Awards 2019,Sushama Swaraj, Serena Williams, Valentina Elangbam, Current Affairs 2019