'ഇണ' മലയാളം ഗ്രാഫിക് സ്റ്റോറി.
കഥയും വരയും- വി. ബാലു
കഥ വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക