മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തില്‍ 'ഗോളാന്തര കേരളം' സിനിമയ്ക്കു അകത്തും പുറത്തുമുള്ള കേരളീയ ജീവിതത്തിന്റെ മായകാഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് ശ്രീനിവാസന്‍, സത്യന്‍ അന്തിക്കാട്, ബെന്നി.പി.നായരമ്പലം എന്നിവര്‍ പങ്കെടുക്കുന്നു