മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തില്‍ 'ഓര്‍മ്മകളില്‍ സി.വി രാമന്‍പിള്ള' എന്ന വിഷയത്തില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ പി.വേണുഗോപാലന്‍, പി.കെ രാജശേഖരന്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുക്കുന്നു