മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തില്‍ 'വാക്കിന്റെ ദുരഭിമാനക്കൊലകള്‍' എന്ന വിഷയത്തില്‍ എന്‍.എസ് മാധവന്‍, ഋഷികേശ്, ബിമല്‍ രാജ് എന്‍, എം നന്ദകുമാര്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുക്കുന്നു