എഴുത്തുകാരുടെ അപൂര്‍വചിത്രങ്ങള്‍
766068.jpg

ഒ വി വിജയന്‍ വളര്‍ത്തുനായക്കൊപ്പം

 

708356.jpg

'ബേപ്പൂര്‍ സുല്‍ത്താന്‍' വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍ ഭാര്യ ഫാബി ബഷീറിനൊപ്പം കല്ലായിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത്.

 

925628.jpg

മാധവിക്കുട്ടി

 

927375.jpg

തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയും ഭാര്യയും

 

910908.jpg

സുഗതകുമാരി

 

140257.jpg

ഗാന്ധിജിക്കൊപ്പം രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്‍

 

707058.jpg


പുസ്തകങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ബേപ്പൂര്‍ സുല്‍ത്താന്‍

 

707079-(1).jpg
എഴുത്തുകാരുടെ അപൂര്‍വചിത്രങ്ങള്‍
707067.jpg

എം ടി വാസുദേവന്‍ നായര്‍ വായനയില്‍

 

More from this section