അഹങ്കാരി ആകാതിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വലിയ എഴുത്തുകാര്‍ മുന്നില്‍ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി.  അനിത തമ്പി, ഗീത ഹിരണ്യന്‍, വിജയലക്ഷ്മി തുടങ്ങിയവരുടെ എഴുത്തിനെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ച കുറിപ്പിലാണ് അവര്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. 

ശാരദക്കുട്ടിയുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വായിക്കാം 

അനിത തമ്പി, നിങ്ങളെ പോലെ കവിത എഴുതുവാന്‍,നിങ്ങളെ പോലെ സൂക്ഷ്മരാഷ്ട്രീയത്തെ വാക്കുകളില്‍ ഒളിപ്പിക്കുവാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ ഞാന്‍ അഹങ്കരിക്കുമായിരുന്നു.. 

ഗീത ഹിരണ്യന്‍, അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങള്‍ കവിയായിരുന്നു എന്നെനിക്കു തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കവിയുടെ ഗദ്യമായിരുന്നു നിങ്ങളുടേത്. ഓര്‍ക്കാപ്പുറത്തുള്ള പ്രകമ്പനങ്ങള്‍, ജ്വലനങ്ങള്‍ ഒക്കെ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ഗദ്യത്തിലും അത് ഒളിപ്പിക്കുന്ന നര്‍മങ്ങളിലും ഞാന്‍ അസൂയാലുവാണ്..നിങ്ങളെ പോലെ ഗദ്യം ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും ഞാന്‍ അഹങ്കരിക്കുമായിരുന്നു. പറയുന്ന വിഷയം എന്ത് തന്നെ ആയാലും പാഴായിപ്പോകുന്ന,വിലക്ഷണമായ ഒരു വരി പോലും എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത അന്നാ അഗ്മതോവ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിലുള്ള കൈയ്യടക്കം, ശീഘ്രത, നൈപുണ്യം, കുശലം, ആത്മവിശ്വാസം, ഇതെല്ലാം എന്നെ അസൂയാലുവാക്കുന്നു.

എസ്. ശാരദക്കുട്ടിയുടെ പുസ്തകങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക​

അതിന്റെ ആയിരത്തില്‍ ഒരംശം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കില്‍ ഞാന്‍ അഹങ്കരിക്കുമായിരുന്നു. പലകയ്ക്ക് അടിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നിങ്ങള്‍ എഴുതുന്ന ഓരോ വരിയും. മരണത്തെപ്പറ്റി അന്ന ആഖ്മതോവ എഴുതിയ ഒരു കവിത. സ്റ്റാലിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ജീവിതംകൊണ്ടും മരണംകൊണ്ടും സാക്ഷികളായവര്‍ക്കു വേണ്ടി എഴുതിയ ആ വിലാപകാവ്യം വിജയലക്ഷ്മിയുടെ പരിഭാഷയില്‍ വായിച്ചപ്പോള്‍ വിജയലക്ഷ്മി, നിങ്ങളോടും എനിക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നു...

ഞാന്‍ അഹങ്കാരി ആകാതിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വലിയ എഴുത്തുകാര്‍ എന്റെ മുന്നില്‍ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഞാന്‍ അസൂയാലു ആകുന്നതും നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ നോക്കി മാത്രമാണ്.. ഇത് എളിമയല്ല.. ഇതില്‍ കൂടിയവരോടല്ലാതെ ഇനി ഈ പ്രായത്തില്‍ അസൂയ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ്.