വാഹനങ്ങള്‍ ഒരു സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകുമ്പോള്‍ വീണ്ടും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകള്‍ ഉദാരമാക്കുന്നതിനുള്ള കരട് വ്യവസ്ഥകള്‍ കേന്ദ്ര ഗതാഗതമന്ത്രാലയം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍, സ്വകാര്യമേഖല എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കാണ് സ്ഥലംമാറ്റമാകുമ്പോള്‍ വാഹനങ്ങളും പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപേകണ്ടത്‌. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ മാറ്റല്‍ സങ്കീര്‍ണമായ പ്രക്രിയയാണെന്നും മന്ത്രാലയം വിലയിരുത്തുന്നു. 

1988-ലെ മോട്ടോര്‍ വാഹന നിയമമനുസരിച്ച് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത വാഹനം മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാതെ ഒരുവര്‍ഷം വരെ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാല്‍, ഈ കാലയളവിനുള്ളില്‍ പുതിയ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തിയിരിക്കണം. ഇതിനായി വാഹനത്തിന് എന്‍.ഒ.സി., റോഡ് നികുതി രേഖകള്‍ തുടങ്ങിയവ ഹാജരാക്കണം. ഇവ കാര്യമായ കാലതാമസമുണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയകളാണ്.

ഇതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകള്‍ ലഘൂകരിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രാലയം ആലോചിക്കുന്നത്. പുതിയ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍, പൊതു-സ്വകാര്യമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയിലെ ജീവനക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ലളിതമായ മാര്‍ഗം ഏര്‍പ്പെടുത്തും. വാഹന നികുതി രണ്ടുവര്‍ഷത്തേക്കോ അതിന്റെ ഗുണിതമായോ വാങ്ങും.

ഇത് സ്വകാര്യവാഹനങ്ങളെ ഇന്ത്യയില്‍ എതു സംസ്ഥാനത്തേക്കും സുഗമമായി കൊണ്ടുപോകാന്‍ സഹായിക്കും. ഈ ഇളവ് ലഭിക്കുന്ന സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അഞ്ചോ അതില്‍ കൂടുതലോ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഓഫീസുകളുണ്ടായിരിക്കണം. കരട് ചട്ടങ്ങള്‍ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് 30 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം.

Content Highlights: Central Government Planning To Ease Re Registration Process Of Vehicles