ജൂലായ് ഒന്ന് മുതല്‍ ജി.എസ്.ടി അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പുതിയ നികുതി നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ജാഗ്വര്‍ ലാന്‍ഡ് റോവര്‍ വിവിധ മോഡലുകളുടെ വില 10.9 ലക്ഷം രൂപ വരെ കുറച്ചു. ആകെ വിലയില്‍ 12 ശതമാനം വരെയാണ് കുറവ് വരുത്തുക. ജിഎസ്ടി പ്രകാരം കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ കാര്‍ വാങ്ങാന്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ ജൂലായ് ഒന്ന് വരെ കാത്തിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നേരത്തെ മെഴ്‌സിഡീസ് ബെന്‍സ്, ബിഎംഡബ്യു, ഔഡി ഫോര്‍ഡ് എന്നീ കമ്പനികളും വിവിധ മോഡലകുളുടെ വില കുറച്ചിരുന്നു. XE, XF, XJ എന്നീ മൂന്ന് ജാഗ്വര്‍ മോഡലുകളും ഡിസ്‌കവറി സ്‌പോര്‍ട്ട്, റേഞ്ച് റോവര്‍ ഇവോക്ക് എന്നീ രണ്ട് ലാന്‍ഡ് റോവര്‍ മോഡലുകളുമാണ് കമ്പനി ഇന്ത്യയില്‍ വിറ്റഴിക്കുന്നത്. പരോക്ഷ നികുതി ഉള്‍പ്പെടെ ആഡംബര വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന 55 ശതമാനം നികുതി ജിഎസ്ടി പ്രകാരം 43 ശതമാനത്തിലേക്ക് നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

കുറച്ച വില - മോഡല്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 

ജാഗ്വര്‍ XE - 2 ലക്ഷം മുതല്‍ 5.7 ലക്ഷം വരെ 
ജാഗ്വര്‍ XJ - 4 ലക്ഷം മുതല്‍ 10.9 ലക്ഷം വരെ  
ഡിസ്‌കവറി സ്‌പോര്‍ട്ട് - 3.3. ലക്ഷം മുതല്‍ 7.5 ലക്ഷം വരെ 
റേഞ്ച് റോവര്‍ ഇവോക്ക് - 3.3. ലക്ഷം മുതല്‍ 7.5 ലക്ഷം വരെ