സെപ്റ്റംബര്‍ 15ന് നടക്കുന്ന പി.ജി. പ്രവേശനത്തിന്റെ രണ്ടാം അലോട്ട്‌മെന്റിന് പരിഗണിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷകര്‍ക്ക് തങ്ങള്‍ നേരത്തെ നല്‍കിയ ഓപ്ഷനുകള്‍ പുനഃക്രമീകരിക്കുവാന്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 9 മുതല്‍ 11-ാം തീയതി  വൈകീട്ട് 5 മണി വരെ സൗകര്യമുണ്ടാകും. അപേക്ഷകര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ നമ്പര്‍, പാസ്‌വേഡ് ഇവ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്ത് ഓപ്ഷനുകളില്‍ ആവശ്യമായ പുനഃക്രമീകരണം നടത്താന്‍ സാധിക്കും. എന്നാല്‍ പുതുതായി കോളേജുകളോ, പ്രോഗ്രാമുകളോ കൂടുതലായി കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുവാന്‍ ഈ ഘട്ടത്തില്‍ സാധിക്കുകയില്ല. ഒന്നാം അലോട്ട്‌മെന്റില്‍ താത്ക്കാലിക പ്രവേശം ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് നിലവില്‍ ലഭിച്ച അലോട്ട്‌മെന്റില്‍ തൃപ്തരാണെങ്കില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന ഹയര്‍ ഓപ്ഷനുകള്‍ 'ഡിലീറ്റ്' ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഹയര്‍ ഓപ്ഷന്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും തന്മൂലം രണ്ടാം സ്‌പെഷ്യല്‍ അലോട്ട്‌മെന്റില്‍ പുതുതായി ഹയര്‍ ഓപ്ഷനിലെ മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് / കോളേജിലേക്ക് അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം പുതുതായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് / കോളേജിലേക്ക് നിര്‍ബന്ധമായും പ്രവേശനം നേടേണ്ടതായി വരും. കൂടാതെ അവര്‍ക്ക് ലഭിച്ച ആദ്യ അലോട്ട്‌മെന്റ് റദ്ദാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എന്നാല്‍ സ്ഥിരപ്രവേശം എടുത്ത വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഹയര്‍ ഓപ്ഷനുകള്‍ 'ഡിലീറ്റ്' ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
 
പരീക്ഷാ തീയതി
അഞ്ചാം സെമസ്റ്റര്‍ സി.ബി.സി.എസ്.എസ്. യു.ജി (റഗുലര്‍ / റീയപ്പിയറന്‍സ് / സപ്ലിമെന്ററി - 2013 മുതല്‍ അഡ്മിഷന്‍) പരീക്ഷകള്‍ ഒക്ടോബര്‍ 5ന് ആരംഭിക്കും. പരീക്ഷ ആരംഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഇന്റേണല്‍ മാര്‍ക്കുകള്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇന്റേണല്‍ മാര്‍ക്കുകള്‍ വൈകി സമര്‍പ്പിക്കുന്ന കോളേജുകളില്‍നിന്നും സര്‍വ്വകലാശാല ഉത്തരവിന്‍ പ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കുന്നതാണ്. 

മൂന്നാം സെമസ്റ്റര്‍ സി.ബി.സി.എസ്.എസ്. യു.ജി. (2015 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍, 2013 മുതലുള്ള അഡ്മിഷന്‍ റീഅപ്പിയറന്‍സ് / ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് / സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷകള്‍ ഒക്ടോബര്‍ 6ന് ആരംഭിക്കും. പരീക്ഷ ആരംഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഇന്റേണല്‍ മാര്‍ക്കുകള്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇന്റേണല്‍ മാര്‍ക്കുകള്‍ വൈകി സമര്‍പ്പിക്കുന്ന കോളേജുകളില്‍നിന്നും സര്‍വ്വകലാശാല ഉത്തരവിന്‍ പ്രകാരമുള്ള പിഴ ഈടാക്കുന്നതാണ്. 
 
പരീക്ഷാ ഫലം
2016 ഓഗസ്റ്റ് / സെപ്റ്റംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ നടത്തിയ ഒന്നും, മൂന്നും, നാലും സെമസ്റ്റര്‍ എം.എസ്.ഡബ്ല്യു. (നോണ്‍ സി.എസ്.എസ്.) സപ്ലിമെന്ററി ഡിഗ്രി പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനും, സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും സെപ്റ്റംബര്‍ 20 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
 
2017 മാര്‍ച്ചില്‍ നടത്തിയ നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.എസ്.സി. (സി.ബി.സി.എസ്.എസ്., മോഡല്‍ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും 2015 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍, 2013 & 2014 അഡ്മിഷന്‍ റീഅപ്പിയറന്‍സ്) ഡിഗ്രി പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനും, സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും സെപ്റ്റംബര്‍ 23 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

2017 ഏപ്രില്‍ മാസം നടത്തിയ നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.ബി.എ., ബി.ബി.എം. ബി.സി.എ, ബി.എഫ്.റ്റി, ബി.എസ്ഡബ്ല്യു, ബി.ടി.എസ്. (സി.ബി.സി.എസ്.എസ്, 2015 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍, 2009 മുതല്‍ 2014 വരെ അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി) ഡിഗ്രി പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനും, സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും സെപ്റ്റംബര്‍ 22 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

2017 മാര്‍ച്ചില്‍ നടത്തിയ നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ ബി.കോം (മോഡല്‍ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും, 2015 അഡ്മിഷന്‍ റഗുലര്‍ / 2013 & 2014 അഡ്മിഷന്‍ സപ്ലിമെന്ററി) ഡിഗ്രി പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും സെപ്റ്റംബര്‍ 23 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
 
സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് യോഗം
മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വ്വകലാശാലാ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് യോഗം സെപ്റ്റംബര്‍ 16ന് രാവിലെ 10.30ന് സര്‍വ്വകലാശാലാ സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് ഹാളില്‍ വച്ച് നടത്തും.