സ്‌കൂൾ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്‌സിലെ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ റഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി എം.എ. പൊളിറ്റിക്‌സ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്, പൊളിറ്റിക്‌സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്‌സ് ആൻഡ് പബ്ലിക് പോളിസി ആൻഡ് ഗവേണൻസ് പരീക്ഷകൾ 20 മുതൽ നടക്കും. പിഴയില്ലാതെ 15വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

സ്‌കൂൾ ഓഫ് പെഡഗോഗിക്കൽ സയൻസസിലെ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.ഫിൽ എക്‌സ്റ്റേണൽ (സി.എസ്.എസ്.) 2019-20 പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ 23 മുതൽ നടക്കും. പിഴയില്ലാതെ 20 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

പരീക്ഷാഫലം

2019 നവംബറിൽ നടന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എ. പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് (സി.എസ്.എസ്.) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും 24 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

സീറ്റൊഴിവ്

മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിൽ 2021-23 അധ്യയനവർഷം എം.ടെക് ഇൻ നാനോ സയൻസ് ആൻഡ് നാനോ ടെക്‌നോളജി പ്രോഗ്രാമിൽ എസ്.സി. വിഭാഗത്തിൽ ഒരു സീറ്റൊഴിവുണ്ട്. യോഗ്യരായവർ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളുമായി 15-ന് രാവിലെ 11-ന് എ.ഡി.എ. 11 സെക്ഷനിൽ എത്തണം. വിശദവിവരത്തിന് www.mgu.ac.in