അഫിലിയേറ്റുചെയ്തിട്ടുള്ള കോളേജുകളിൽ നടത്തുന്ന ബിരുദ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ്‌ മുഖേന പ്രവേശനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് 18 വരെ അവസരം.

ഇതുവരെ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താത്തവർക്കും പ്രവേശനം ലഭിച്ചതിനുശേഷം പ്രവേശനം റദ്ദായിപ്പോയവർക്കും പുതിയ അപേക്ഷ നൽകാം.

അപേക്ഷയിലെ പിശകുമൂലം അലോട്ട്മെന്റ്‌ ലഭിക്കാത്തവർക്കും ലഭിച്ച അലോട്ട്മെന്റ്‌ റദ്ദായിപ്പോയവർക്കും പുതുതായി ഫീസ് ഒടുക്കാതെതന്നെ പഴയ അപേക്ഷാ നമ്പറും പാസ് വേഡും ഉപയോഗിച്ച് www.cap.mgu.ac.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലോഗ്-ഇൻ ചെയ്ത് പുതിയ ഓപ്ഷനുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്മെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും പുതുതായി ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റർചെയ്യണം. മാനേജ്മെൻറ്, കമ്യൂണിറ്റി ക്വാട്ടാ സീറ്റുകൾക്കായി ഇതിനകം അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് www.cap.mgu.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച് അവർക്കായുള്ള പ്രത്യേക ലിങ്ക് മുഖേന അപേക്ഷകളിൽ ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താനും പുതിയ ഓപ്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനും സാധിക്കും. വിവിധ കോളേജുകളിൽ നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ www.mgu.ac.in എന്ന സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും.

ഇതിനകം പ്രവേശനം കരസ്ഥമാക്കിയവർ സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്മെൻറിന് രജിസ്റ്റർചെയ്ത് അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചാൽ ആദ്യപ്രവേശനം റദ്ദാകുമെന്നതിനാൽ അവർ സപ്ലിമെൻററി അലോട്ട്മെന്റ് പ്രകാരം പുതുതായി പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കണം.

സ്കൗട്ട്സ്‌ ആൻഡ്‌ ഗൈഡ്സ്/സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് എന്നീ വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രവേശനത്തിന് ബോണസ് മാർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇതിനുമുമ്പുള്ള അലോട്ട്മെന്റുകൾക്ക് ഈ ബോണസ് മാർക്ക് ബാധകമായിരിക്കില്ല. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായുള്ള സംവരണ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകളും 18-ന്‌ വൈകീട്ട് നാലുമണിവരെ സ്വീകരിക്കും.

പരീക്ഷാ തീയതി

ഒന്നും രണ്ടും സെമസ്റ്റർ ബി.ടെക്. പുതിയ സ്‌കീം- (2010 അഡ്മിഷൻ മുതൽ സപ്ലിമെന്ററി/മേഴ്‌സി ചാൻസ്) പരീക്ഷകൾ ഒക്‌ടോബർ 22 മുതൽ നടക്കും.

പരീക്ഷാഫലം

ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എ.ഇംഗ്ലീഷ് പി.ജി.സി.എസ്.എസ്. സപ്ലിമെന്ററി, 2020 നവംബറിൽനടന്ന രണ്ടാംസെമസ്റ്റർ എം.കോം., രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്‌സി. അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി (സി.എസ്.എസ്.), രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്‌സി. കെമിസ്ട്രി (സി.എസ്.എസ്.റഗുലർ,) രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്‌സി. പോളിമർ കെമിസ്ട്രി (സി.എസ്.എസ്.), രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്‌സി. അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി (സി.എസ്.എസ്.), രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്‌സി. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി (സി.എസ്.എസ്.) പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്

ഇന്റർ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സെന്റർ ഫോർ ഡിസെബിലിറ്റി സ്റ്റഡീസിൽ ബേസിക് കൗൺസലിങ്‌ ആൻഡ്‌ സൈക്കോ തെറാപ്പി എന്ന വിഷയത്തിൽ 10 ദിവസത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് നടത്തുന്നു. 2000 രൂപയാണ് ഫീസ്. താത്‌പര്യമുള്ളവർ iucdsmgu@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിൽ രജിസ്റ്റർചെയ്യണം. ഫോൺ: 99495213248.