മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ യൂണിറ്ററി എൽ.എൽ.ബി. (ത്രിവത്സരം-2018 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ), മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എൽ.എൽ.ബി. (ത്രിവത്സരം-2014-2017 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെന്ററി/2013 അഡ്മിഷൻ ആദ്യ മേഴ്‌സി ചാൻസ്/2012 അഡ്മിഷൻ രണ്ടാം മേഴ്‌സി ചാൻസ്/2012-ന് മുമ്പുള്ള അഡ്മിഷൻ മൂന്നാം മേഴ്‌സി ചാൻസ്, ഏഴാം സെമസ്റ്റർ എൽ.എൽ.ബി. (പഞ്ചവത്സരം-2008-2010 അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെന്ററി/2007 അഡ്മിഷൻ ആദ്യ മേഴ്‌സി ചാൻസ്/2006 അഡ്മിഷൻ രണ്ടാം മേഴ്‌സി ചാൻസ്/2006-ന് മുമ്പുള്ള അഡ്മിഷൻ മൂന്നാം മേഴ്‌സി ചാൻസ് പരീക്ഷകൾ 23 മുതൽ ആരംഭിക്കും.

അപേക്ഷാ തീയതി നീട്ടി

മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 2021-22 അക്കാദമിക വർഷ പ്രിലിംസ് കം മെയ്ൻസ് കോച്ചിങ്‌ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നതിന് 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരത്തിന് ഫോൺ: 9188374553.

അപേക്ഷാ തീയതി

അഞ്ച്, ആറ് സെമസ്റ്റർ ബി.എ./ബി.കോം. (സി.ബി.സി.എസ്.-2018 അഡ്മിഷൻ റഗുലർ, 2017 അഡ്മിഷൻ റീഅപ്പിയറൻസ്-പ്രൈവറ്റ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ) പരീക്ഷകൾക്ക് പിഴയില്ലാതെ 13 വരെയും 525 രൂപ പിഴയോടെ 16 വരെയും 1050 രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടെ 17 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. വിദ്യാർഥികൾ പ്രൊവിഷണൽ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസായി 135 രൂപ അടയ്ക്കണം. വിദ്യാർഥികൾ സെമസ്റ്ററിന് 30 രൂപ വീതം അപേക്ഷാഫോമിനും പേപ്പറൊന്നിന് 35 രൂപ വീതം (പരമാവധി 210 രൂപ) സി.വി. ക്യാമ്പ് ഫീസായും പരീക്ഷാഫീസിന് പുറമേ അടയ്ക്കണം. ബി.എ. വിദ്യാർഥികൾ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ 4- (പരീക്ഷ)നും ബി.കോം വിദ്യാർഥികൾ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ 10-(പരീക്ഷ)നും അപേക്ഷ നൽകണം.

പരീക്ഷാഫലം

2020 ഓഗസ്റ്റിൽ സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിഹേവിയറൽ സയൻസസിൽ നടന്ന 2019-2020 ബാച്ച് ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ പി.ജി. ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇന്ത്യൻ സൈൻ ലാംഗ്വേജ് (സി.എസ്.എസ്.) പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

പ്രോജക്ട് ഡോക്, പ്രോജക്ട് ഫെലോ ഒഴിവ്

മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല ഇന്റർനാഷണൽ ആൻഡ്‌ ഇന്റർ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സെന്റർ ഫോർ നാനോസയൻസ് ആൻഡ്‌ നാനോടെക്‌നോളജിയിലേക്ക് സി.ഇ.എഫ്.ഐ.പി.ആർ.എ., ലേസർ സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്കിന്റെ ഓരോ ഒഴിവും ഇന്തോ-ഫ്രാൻസ് കൊളാബ്രേഷൻ പ്രോജക്ടിൽ ഒന്നും ഒഴിവുണ്ട്. വിശദവിവരത്തിന് ഫോൺ: 9447452706. വെബ്‌സൈറ്റ്: www.iiucnn.mgu.ac.in

ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാം

യു.ജി.സി. സ്‌ട്രൈഡിന്റെയും മാന്നാനം കെ.ഇ. കോളേജിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ‘ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ്‌ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്‌മെന്റ്’ എന്ന വിഷയത്തിൽ 15 മുതൽ 21 വരെ ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നു. സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽവരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റുകൾ, സെന്ററുകൾ, അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അധ്യാപകർ, ഗവേഷകർ എന്നിവർക്ക് പങ്കെടുക്കാം. വിശദവിവരത്തിന് ഫോൺ: 9496081404, 8848301761, ഇമെയിൽ: stride@mgu.ac.in