ഓഗസ്റ്റ് നാലിനു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന അവസാന വർഷ ബി.എഫ്.എ. ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എഫ്.എ. പരീക്ഷകളും 10-ന്‌ തുടങ്ങാനിരുന്ന ഒന്നാം വർഷ ബി.എഫ്.എ. പരീക്ഷകളും മാറ്റി. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.

ഹെല്പ് ഡെസ്‌കിന്റെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം

കോവിഡ് 19-ന്റെ വ്യാപനം മൂലം ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ പരിധിയിൽപ്പെട്ട സർവകലാശാലയിൽ സന്ദർശകർക്കു വിലക്കുള്ളതിനാൽ പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾക്ക് ഹെല്പ് ഡെസ്കിന്റെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ അറിയിച്ചു. പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10:30 മുതൽ വൈകീട്ട് 5 മണി വരെ 9188526674, 9188526670 എന്നീ ഫോൺ നമ്പരുകളിലോ examhelpdesk1@keralauniverstiy.ac.in, examhelpdesk2@keralauniverstiy.ac.in എന്ന ഇ-മെയിൽ മുഖേനയോ ബന്ധപ്പെടാം.

സ്പോർട്‌സ് ക്വാട്ടയിൽ ബിരുദ പ്രവേശനം

കേരള സർവകലാശാലയോട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്‌സ് ആൻഡ്‌ സയൻസ് കോളേജുകളിലെ ബിരുദ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് സ്പോർട്‌സ് ക്വാട്ട പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിച്ച വിദ്യാർഥികൾ പ്രൊഫൈലിലുള്ള സ്പോർട്‌സ് ക്വാട്ട പ്രൊഫോമ ഓപ്ഷൻ നൽകിയ കോളേജുകളിൽ നേരിട്ടോ ഇ-മെയിൽ മുഖാന്തരമോ ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പൂർർത്തിയാകുന്ന തീയതിക്കു മുൻപായി നൽകണം.

ബി.എ. മ്യൂസിക് പ്രവേശനം

കേരള സർവകലാശാലയോട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് ആർട്‌സ് ആൻഡ്‌ സയൻസ്‌ കോളേജുകളിലെ ബി.എ. മ്യൂസിക് കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർഥികൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പകർപ്പ് അതത് കോളേജുകളിൽ നേരിട്ടോ ഇ-മെയിൽ മുഖാന്തരമോ ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാകുന്ന തീയതിക്ക് മുൻപ് നൽകണം. കോളേജുകളുടെ മെയിൽ ഐഡി അഡ്മിൻ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ബി.പി.എ. പ്രവേശനം

സ്വാതി തിരുനാൾ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഓഫ് മ്യൂസിക് (തൈക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം) ബി.പി.എ. പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷാഫോം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിൽ (https://admissions.keralauniversity.ac.in) ലഭ്യമാണ്. അപേക്ഷകൾ കോളേജിൽ നേരിട്ടോ ഇ-മെയിൽ മുഖേനയോ നൽകണം. വിലാസം sstgmc@gmail.com. ഫോൺ: 0471-2323027.