തിരുവനന്തപുരം: കേരള സർവകലാശാല 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ നടത്തിയ ബി.കോം ആന്വൽ സ്‌കീം പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് സപ്ലിമെന്ററി ഫൈനൽ ഇയർ ഒൺലി ഏപ്രിൽ 2021 പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഓൺലൈനായും ഓഫ്‌ലൈനായും ഒക്ടോബർ 8വരെ അപേക്ഷിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ.