2020 നവംബർ മാസം നടത്തിയ എട്ടാം സെമസ്റ്റർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പഞ്ചവത്സര ബി.എ.എൽഎൽ.ബി/ ബി.കോം. എൽഎൽ.ബി./ബി.ബി.എ. എൽഎൽ.ബി. പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും മേയ് 7 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

സൗജന്യ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷാപരിശീലനം

കേരള സർവകലാശാലയുടെ കാര്യവട്ടം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്‌ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സൗജന്യ ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് പരിശീലനം നടത്തുന്നു. താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ലിങ്കിനായി കോളേജ് വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കണം. അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ 27.

പരീക്ഷാഫീസ്

മേയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.ടെക് 2008 സ്‌കീം (2011, 2012 അഡ്മിഷൻസ് സപ്ലിമെന്ററി, മേഴ്‌സി ചാൻസ് - 2010 അഡ്മിഷൻ മാത്രം) ഡിഗ്രി പരീക്ഷാവിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പിഴകൂടാതെ മേയ് 5 വരെയും, 150 രൂപ പിഴയോടെ മേയ് 10 വരെയും 400 രൂപ പിഴയോടെ മേയ് 12 വരെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.