തിരുവനന്തപുരം: യു.ജി.സി. പുതുതായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ കോഴ്‌സുകൾ ഈ അക്കാദമിക് വർഷം മുതൽ ആരംഭിക്കാൻ കേരള സർവകലാശാല പ്രാഥമിക അപേക്ഷ നൽകി. ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി നിലവിൽവന്നതിനെ തുടർന്ന് പ്രവർത്തനം നിർത്തേണ്ടിവരുന്ന കേരളയുടെ വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗമാണ് ഓൺലൈൻ കോഴ്‌സുകൾക്കുള്ള അപേക്ഷ അവസാന തീയതിയായ ജൂലായ് 15-ന് സമർപ്പിച്ചത്.

ഓപ്പൺ സർവകലാശാല ആരംഭിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിലെ ഗണ്യമായ കുറവും സർവകലാശാലയുടെ ആഭ്യന്തരവരുമാനത്തിലെ കുറവും ഓൺലൈൻ കോഴ്‌സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിലൂടെ നികത്താനാവും. ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ആക്ടിലൂടെ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകൾക്ക് ഓൺലൈൻ കോഴ്‌സുകൾക്ക് യു.ജി.സി.യിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനു തടസ്സമായത്. തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക, തെലുങ്കാന ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 42 സർവകലാശാലകൾക്കാണ് ഓൺലൈൻ കോഴ്‌സുകൾ നടത്താനുള്ള യു.ജി.സി. അനുമതി ലഭിച്ചത്.

പ്രതിവർഷം കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കാത്ത സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് ഓൺലൈൻ കോഴ്‌സ് സഹായകമാകും. കേരളത്തിൽ ഈ കോഴ്‌സുകൾ ആരംഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് അയൽസംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരും. കേരള, കാലിക്കറ്റ്, എം.ജി. സർവകലാശാലകൾക്ക് യു.ജി.സി. നിബന്ധനപ്രകാരമുള്ള സ്കോർ പോയിന്റ് ഉള്ളതിനാൽ ഓൺലൈൻ കോഴ്‌സ് നടത്താൻ അർഹതയുണ്ട്.

ബി.സി.എ., ബി.ബി.എ., ബി. കോം., എം.എസ്‌സി.(മാത്തമാറ്റിക്സ്), ജേർണലിസം, പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ, ഇക്കണോമിക്സ്, ഫിലോസഫി, സോഷ്യോളജി, സംസ്കൃതം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്‌സുകളാണ് വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഓൺലൈൻ കോഴ്‌സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ, സർവകലാശാലകൾക്ക് നിലവിലെപ്പോലെ അധികാരപരിധി നിശ്ചയിക്കാനാവില്ല. ഇതേസമയം, ഓൺലൈൻ കോഴ്‌സ് നടത്തുന്നത് ഓപ്പൺ സർവകലാശാലാ കോഴ്‌സുകളെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ സർക്കാർ എത്രത്തോളം അനുകൂലിക്കുമെന്നു പറയാനാകില്ല.